המורים שהופכים את צ'אנדרה יוגה תל אביב למקום מיוחד: